Wakacje sportowe z ORLENEM

Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących udziału w „Wakacjach Sportowych z ORLENEM”, których sponsorem tytularnym jest ORLEN S.A.

Bardzo prosimy o:

  • Punktualne przyprowadzanie dzieci do placówek oraz punktualne odbieranie podopiecznych do godziny 16.00, odbiór wyłącznie przez pełnoletnie osoby do tego upoważnione w karcie zgłoszeniowej.
  • W razie choroby lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego uczestnictwo w zajęciach, prosimy o niezwłoczne poinformowanie kierownika półkolonii w danej szkole.
  • Przynoszenie obuwia na zmianę dostosowanego do użytku na boisku lub w hali sportowej.
  • Przynoszenie stroju sportowego na zmianę (koszulka, spodenki, dresy).
  • Ubieranie dzieci odpowiednio do aury panującej w danym dniu (ze względu na wyjścia do miejsc organizacji atrakcji).
  • Przynoszenie codziennie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości uprawniającego do bezpłatnego przejazdu autobusami KM Płock, (w przypadku braku dokumentu uprawniającego do korzystania z bezpłatnych przejazdów odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice).
  • Zabranie do Parku Trampolin skarpetek antypoślizgowych lub drobnych pieniędzy na ich zakup, zaś na Tor Ninja butów na zmianę.
  • Prosimy aby uczestnicy nie zabierali ze sobą telefonów (telefony w trakcie zajęć zostawiamy w szatni lub miejscu na to wyznaczonym przez kierownika, organizatorzy nie ponoszą za nie odpowiedzialności).
  • Dzieci mogą zabierać drobne kieszonkowe na wyjścia na atrakcje – organizatorzy nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
  • Dzieci otrzymają koszulki i czapki, prosimy je zabierać na każdy dzień wakacji.

 Szczegółowe harmonogramy zajęć wraz z atrakcjami:

I turnus (31.07 – 04.08.2023):

Szkoła Podstawow nr 1 ->  pobierz   
Szkoła Podstawowa nr 12 -> pobierz    
Szkoła Podstawowa nr 17 -> pobierz  
Szkoła Podstawowa nr 23 -> pobierz 


II turnus (07.08 – 11.08.2023):

Szkoła Podstawow nr 1 ->   pobierz
Szkoła Podstawowa nr 12 -> pobierz
Szkoła Podstawowa nr 17 -> pobierz
Szkoła Podstawowa nr 23 -> pobierz 
 

Zgodnie z harmonogramem uroczyste zakończenie Wakacji  Sportowych z ORLENEM odbędzie się w dniu 04.08.2023 dla I turnusu i w dniu 11.08.2023 dla turnusu na obiektach sportowych Klubu Sportowego Stoczniowiec w Płocku przy ul. Kolejowej 3, po uroczystym zakończeniu odbiór dzieci ze stadionu Stoczniowca Płock!!!

Patroni medialni