Zarząd klubu

Zarząd klubu:

Piotr Noga – Prezes
Sławomir Mikulski – Wiceprezes
Marcin Flak – Członek Zarządu
Piotr Sikora – Członek Zarządu
Sebastian Myk – Członek Zarządu

Patroni medialni