System Certyfikacji PZPN

Klub Sportowy Stoczniowiec Płock posiada Brązowy Certyfikat PZPN.

Treningi dziecka w szkółce odznaczonej Certyfikatem PZPN wiążą się z szeregiem korzyści dla rodziców. Dokument ten to potwierdzenie najwyższych standardów (w tym infrastrukturalnych i sprzętowych), bezpieczeństwa oraz odpowiedniej jakości szkolenia. Wszystkie dzieci trenujące w certyfikowanych szkółkach muszą być objęte profesjonalną opieką medyczną oraz ubezpieczeniem na wypadek kontuzji.

Po uzyskaniu Certyfikatu PZPN szkółka piłkarska musi przestrzegać warunków i kryteriów programu, by utrzymać certyfikat przez cały okres, na który został przyznany. Nadzór nad certyfikowanymi szkółkami piłkarskimi sprawuje PZPN poprzez zespół osób monitorujących szkółki piłkarskie. Wizyty kontrolne w szkółkach PZPN przeprowadza z własnej inicjatywy w dowolnie wybranym momencie.

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich to przede wszystkim pewność, że Twoje dziecko trenuje w najlepszych warunkach.

Rejestracja zawodników w szkółce odbywa się przez system PZPN. Na specjalnie przygotowanym filmie demonstrujemy, w jaki sposób dokonać tego krok po kroku:

https://www.youtube.com/watch?v=m86RFco9gU4&list=PLX-gkH-WNKFjpJzFSFsrWFtMc1ArsVO84&index=1

Więcej informacji na temat Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich można znaleźć na stronie: www.laczynaspilka.pl/certyfikacja .
Ewentualne pytania lub problemy dotyczące programu Certyfikacji można kierować do Działu Wsparcia PZPN: wsparcie@pzpn.pl tel. 732 122 222 .

Patroni medialni