Składki członkowskie

W dniu 21.07.2023 Zarząd Klubu Sportowego Stoczniowiec Płock podjął uchwałę nr 2/2023 w spawie zmiany wysokości składek członkowskich.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od 01.08.2023 roku.

Zarząd uchwalił wysokość stawki:

a) Junior U-17/Senior (rocznik 2007) składka członkowska w wysokości 120 zł
b) Junior U-16 (rocznik 2008) składka członkowska w wysokości 180 zł
c) Trampkarz U-15 (rocznik 2009) składka członkowska w wysokości 180 zł
d) Trampkarz U-14 (rocznik 2010) składka członkowska w wysokości 180 zł
e) Młodzik U-13 (rocznik 2011) składka członkowska w wysokości 180 zł
f) Młodzik U-12 (rocznik 2012) składka członkowska w wysokości 180 zł
g) Orlik U-11 (rocznik 2013) składka członkowska w wysokości 180 zł
h) Orlik U-10 (rocznik 2014) składka członkowska w wysokości 180 zł
i) Żak U-9 (rocznik 2015) składka członkowska w wysokości 180 zł
j) Żak U-8 (rocznik 2016) składka członkowska w wyssokości 180 zł
k) Skrzat U-7 (rocznik 2017/2018) składka członkowska 180 zł

Prosimy o wpłacanie należności przelewem do 10-tego dnia każdego miesiąca. 

Składki członkowskie w całości przeznaczane są na działalność statutową Klubu, z tego powodu prosimy o zachowanie terminu wpłat.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Klubu Sportowego Stoczniowiec Płock

Patroni medialni