Informacje „Wakacje sportowe z ORLENEM”

Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące naboru do „Wakacji sportowych z ORLENEM”, których sponsorem tytularnym jest PKN ORLEN 

W zajęciach mogą brać udział dzieci mieszkające w Płocku i gminach ościennych (Gminy ościenne to: Stara Biała, Łąck, Gąbin, Słupno, Radzanowo, Nowy Duninów), – urodzone w latach 2009 – 2016 uczęszczające do szkół podstawowych w Płocku i gminach ościennych. Dzieci, które mieszkają poza w/w gminami nie kwalifikują się do udziału w ,,Wakacjach sportowych z ORLENEM’’

Każdy uczestnik „Wakacji sportowych z ORLENEM” oraz rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w Wakacjach sportowych z ORLENEM zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu. (Dostępny na stronie internetowej www.stoczniowiecplock.pl pod tym linkiem: http://www.stoczniowiecplock.pl/images/sezon2015-2016/Regulamin-Wakacje-Sportowe-z-ORLENEM.pdf 

Każdy z uczestników „Wakacji sportowych z ORLENEM” zostaje wpisany na listę uczestników wakacji na podstawie złożonej, prawidłowo wypełnionej, kompletnej oraz podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami.  http://www.stoczniowiecplock.pl/aktualnosci/najnowsze-informacje/625-orlen 

O kwalifikacji dziecka do udziału w „Wakacjach sportowych z ORLENEM” decyduje organizator. Warunkiem zgłoszenia dziecka do udziału w wakacjach jest całkowite i prawidłowe wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej w dniach:

15 czerwca 2023 r. w godzinach od 16.00 do 19.00
16 czerwca 2023r. w godzinach od 16.00 do 18.00 do Szkoły Podstawowej nr 1 pasaż Vuka Karadzica 1.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej http://www.stoczniowiecplock.pl/

BARDZO PROSIMY DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA REKRUTACJI O NIEWCHODZENIE NA TEREN SZKOŁY DLA BEZPIECZNEGO I PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI SP 1 PŁOCK.

INFORMUJEMY, ŻE KOLEJKA DO REKRUTACJI ROZPOCZYNA SIĘ OD WEJŚCIA GŁÓWNEGO SZKOŁY OD STRONY TEATRU (POMNIKA VUKA KARADZICA), NIE ZAŚ OD STRONY PARKINGU.

W każdym z turnusów przewidziano udział 160 uczestników po 40 w danej szkole (zostanie przyjętych dodatkowo 20 kart zgłoszeniowych – zapisanych na listę rezerwową).

Udział w wakacjach jest bezpłatny. Jedna osoba dorosła będzie mogła zapisać jednorazowo maksymalnie 2 dzieci. W przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny jedna osoba będzie mogła zapisać ilość dzieci zgodnie ze wskazaniem w karcie, prosimy zabrać Kartę Dużej Rodziny ze sobą na nabory.

Po zamknięciu listy przez organizatora , wykaz dzieci przyjętych do udziału w zajęciach sportowych zostanie zamieszczony na stronie http://www.stoczniowiecplock.pl/ w dniu 21.06.2023r. do godziny 14.00.

W przypadku braku miejsc po pierwszym dniu naboru informację taką podamy na stronie internetowej www.stoczniowiecplock.pl i fan page’u Stoczniowca Płock na Facebooku.

Dziecko uczestniczące w ,,Wakacjach sportowych z ORLENEM’’ których organizatorem jest KS Stoczniowiec Płock może uczestniczyć tylko w jednym z wybranych turnusów wskazanych w ust.11 Regulaminu

„Wakacje sportowe z ORLENEM” odbywać się będą w następujących placówkach:

Turnus : 31.07- 04.08 2023 godz. 8.00 – 16.00
Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku pasaż Vuka Karadzica 1
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku ul. Brzozowa 3
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku ul. Miodowa 18
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku ul. Walecznych 20 

II Turnus: 07.08 – 11.08.2023
Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku pasaż Vuka Karadzica 1
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku ul. Brzozowa 3
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku ul. Miodowa 18
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku ul. Walecznych 20

Organizatorem bezpłatnych „Wakacji sportowych z ORLENEM” organizowanych dla dzieci z roczników 2009 – 2016 (klasy I – VIII Szkoły Podstawowej) jest Klub Sportowy Stoczniowiec Płock, partnerami są FutbolGang.

Zdjęcia z zajęć umieszczać będziemy na fan page’u Stoczniowca Płock na Facebooku.

Kochane Dzieciaki już nie możemy doczekać się zabawy z WAMI!!!

Patroni medialni